Prezentare concurs

CONCURSUL INTRERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ

„LAURENȚIU  PANAITOPOL”

 

ARGUMENT

De ce Laurențiu Panaitopol?

     Laurențiu Panaitopol s-a  născut la 10 august 1940 la Balcic dar a locuit şi în oraşul Giurgiu, unde a urmat studiile gimnaziale şi liceale la liceul „Ioan Maiorescu”. După  ce a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, trecând printr-un stagiu obligatoriu de profesor în Remuș, un sat de lângă Giurgiu, a devenit profesor la liceul pe care îl absolvise (1964-1969). În 1970, la sugestia profesorului A. Hollinger, a ocupat prin concurs un post de asistent la Catedra de Metodică a Universităţii din Bucureşti şi, apoi, adăugând preocupărilor de didactică matematică studiul teoriei analitice a numerelor, a ocupat, succesiv, poziţii la Catedra de Algebră a Facultăţii de Matematică din aceeaşi universitate.

Anul 1956 este unul de referinţă pentru activitatea elevului Laurenţiu Panaitopol de la Şcoala medie nr. 1 Giurgiu (actualul liceu „Ioan Maiorescu”) evidenţiat de şapte ori la rubrica rezolvitorilor de probleme la revista Gazeta Matematică şi obţine premiul I la olimpiada naţională de matematică (premiul a constat în 11 cărţi de matematică: Ţiţeica, Demidovici, Novoselov etc.). În acelaşi an i se publică prima problemă propusă. Problema 2308. Se cerea rezolvarea unei ecuaţii de gradul al treilea, ştiind că suma cuburilor rădăcinilor este egal cu pătratul sumei lor.

Anul 1957, nu a fost unul oarecare. Este ultimul an de liceu şi este  evidenţiat de patru ori ca rezolvitor de probleme,  apare prima notă matematică, în plus se clasează pe primul loc la olimpiada naţională, repetând performanţa de cu un an înainte. În sala de festivităţi a Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, în ziua de 5 mai 1957, academicianul Gr. C. Moisil felicita pe participanţi. Din partea câştigătorilor răspundea elevul L. Panaitopol. În acel an şcoala giurgiuveană obţinea un rezultat spectaculos: 4 elevi premiaţi, dintre care 3 cu premiul I (elevii M. Proprescu şi M. Vişinescu la fizică). Se făcea carte la Giurgiu.

Cu eleganţa şi fineţea caracteristică, domnul profesor Panaitopol, te sfatuia, te îndruma şi te ajuta să-ţi rezolvi orice probleme, era un prieten adevărat; mulţi profesori din judeţ i-au fost studenţi, sau l-au avut conducator de lucrări metodice, pentru obținerea gradul didactic I.

Profesorul universitar Laurenţiu Panaitopol a fost o adevărată stea a matematicii româneşti, dar şi a învăţământului românesc. A strălucit ca elev, ca profesor, ca om.

SCOP

  • Realizarea unui cadru stimulativ de întrecere a elevilor cu performanţe în matematică şi fizică şi selectarea lor în vederea pregătirii pentru concursuri de specialitate naţionale;
  • Urmăreşte facilitarea legăturii între tineri în scopul descoperirii şi formării de noi talente;
  • Să sprijine sistemul instructiv educativ prin promovarea celor mai bune idei, stimularea reală a elevilor în formarea lor intelectuală;
  • Să crească interesul profesional al cadrelor didactice care doresc să se implice în aceste acţiuni.

Inițiatori:

  • INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU
  • SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE – FILIALA GIURGIU
  • COLEGIUL NAȚIONAL “ION  MAIORESCU”  GIURGIU
  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI  EMINESCU”  GIURGIU

Concursul Interjudețean are și o secțiune adresată cadrelor didactice, Sesiunea de Comunicări  și Referate “Clasic și modern în didactica actuală”.  Lucrările trebuie să fie redactate cu font Times New Roman de 12, minim 6 pagini, să fie originale și să nu mai fi fost înscrise la alte Simpozioane sau Sesiuni de referate, și sunt transmise online.