Concursul Interjudetean de Matematica si Fizica “Laurentiu Panaitopol”

Prezentare concurs

Concurs regional Matematica si Fizica „L.Panaitopol” editia X 27-28 mai 2023 Giurgiu

Editia 2015